Statusy w KIS List.

“Statusy” to funkcja, która pomoże Ci w szybki sposób przygotować wycenę projektu oraz zorganizować pracę nad listą.  


Dzięki nim możesz:

  • filtrować listę;
  • oznaczać etapy pracy;
  • śledzić decyzje klienta.


W KIS List masz dwa rodzaje statusów: status realizacji (1) i status decyzji klienta (2)

Statusy KIS List.


Status realizacji

Statusów realizacji możesz używać w dowolnym celu.
Dzięki nim możesz np. oznaczyć, że produkt został zamówiony lub dostarczony.

Pod nazwą każdego produktu dodanego do listy, znajduje się szare pole wyboru “Status realizacji”.

Ikona statusów realizacji w KIS List.

Po jego naciśnięciu wyświetli się lista 4 domyślnych statusów:

  • “Bez statusu” – produkty bez nadanego statusu;
  • “do wyceny (filtr)” – produkty oczekujące na wysłanie do wyceny;
  • “w wycenie” – produkty przesłane do wyceny;
  • “zamówione”.
By wybrać status dla danego produktu, kliknij w jego nazwę. 
Statusy realizacji w KIS List.

Po wybraniu statusów do produktów na liście, możesz skorzystać z opcji filtrowania listy po statusach (pole “pokaż statusy”).

Pokaż statusy w KIS List.

Możesz również dostosować  listę “status realizacji” do swoich potrzeb, nadając im swoje nazwy lub dodając nowe. 

Zobacz: Jak Jak utworzyć/dodać nowy status produktów np. dostarczone?Status decyzji klienta

Status akceptacji to ikona widoczna po lewej stronie nazwy produktu, która pojawia się po udostępnieniu listy lub wysłaniu propozycji.

Status decyzji klienta w KIS List.

Jeżeli na etapie wysyłania propozycji lub udostępniania listy dałeś klientowi możliwość akceptowania produktów, gdy podejmie decyzję kółeczko zmieni się na zielone TAK (1) lub czerwone NIE (2).

Status decyzji klienta KIS List.

Na każdym etapie pracy, możesz ręcznie zmienić status “decyzji klienta”. Wystarczy, że klikniesz na jego ikonę. 

Możliwość ta, sprawdza się w sytuacji, gdy klient przekazuje nam decyzje telefonicznie.

Po wysłaniu propozycji lub udostępnieniu listy klientowi w filtrze “pokaż statusy” pojawi się nowa lista “decyzje klienta”

Decyzja klienta KIS List.


Zobacz również: