Jak ustawić domyślną walutę?

Dla każdej listy możesz ustawić oddzielnie walutę. Jeśli jednak korzystasz głównie z innej waluty niż PLN możesz ustawić swoją domyślną walutę dla wszystkich przyszłych list.

Zrobisz to w swoim profilu.