Licencje wersji Premium team.

Użytkownicy zaproszeni do KIS List jako członkowie teamu, współpracownicy lub goście mają darmowe konta o funkcjonalności odpowiadającej przyznanym im prawom.

Do wykupionych w wersji Premium team stanowisk liczymy właściciela konta, członków teamu oraz współpracowników. Goście nie są wliczani ich konta pozwalające na podgląd są bezpłatne.

Im więcej licencji tym taniej tutaj dowiecie się szczegółów https://kislist.com/pakiety