Jak dodać rabat do produktów na Liście?

Z menu 3 kropki na górze wybierz “Rabaty”.

W wyświetlonym oknie możesz wpisać rabat dla każdego produktu. Po wpisaniu rabatów należy je zatwierdzić przyciskiem “Dodaj rabat”.

Możesz także wprowadzić rabaty dla wszystkich produktów jednocześnie:

  1. wpisz wartość rabatu do pola na dole okna
  2. kliknij “Dodaj do wszystkich”
  3. zatwierdź rabaty klikając “Dodaj rabat”

Po zatwierdzeniu, lista zostanie zaktualizowana o dodane rabaty.

Zaktualizowaną o rabaty listę można wysłać do klienta w formie propozycji.

Zaktualizowaną o rabaty listę można także wygenerować do pliku PDF oraz Excela.

Dodaj komentarz