Jak przenieść produkt w inne miejsce lub na inną listę?

Jak zmienić kolejność produktów na liście?

Zobacz instrukcję wideo jak przenosić produkty na inną listę


Przenoszenie intuicyjne

 1. Najedź kursorem na zdjęcie produktu. 
 2. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij produkt w dowolne miejsce.


Przenoszenie zaawansowane

 1. Wybierz pordukt/y, które chcesz przenieść, klikając w biały kwadracik po lewej stronie zdjęcia.
Jak wybrać produkt w KIS List.
 1. Na pasku, który pojawi się na dole strony wybierz opcję “przenieś”.
 1. W oknie “Wybierz, gdzie chcesz przenieść produkty” zdecyduj, do której sekcji chcesz przenieść produkty.
 1. Wybierz miejsce produktów w obrębie sekcji, korzystając z opcji “wstaw na koniec” lub “wybierz miejsce”
Wstaw na koniec sekcji - KIS List.
 1. Jeżeli wybrałeś opcję:
 • “Wstaw na koniec”, produkty zostaną przeniesione na koniec wybranej sekcji. 
 • “ Wybierz miejsce”, najedź kursorem myszki poniżej produktu, pod którym chcesz umieścić przenoszone elementy. Następnie kliknij niebieską linię lub ikonę plusa, która się pojawi.

 

Przenoszenie produktów na inną listę

 1. Wybierz produkt/y, które chcesz przenieść, klikając w biały kwadracik po lewej stronie zdjęcia.


Zaznacz produkt KIS List.

 1. Na pasku, który pojawi się na dole strony wybierz opcję “przenieś”. 

Przenieś liste

 1. W oknie “Wybierz, gdzie chcesz przenieść produkty”, kliknij opcję “Wybierz inną listę”

Wybierz inną listę. KIS List.

 1. Wybierz listę, do której chcesz przenieść produkty.

Wybierz listę. KIS List.

 1. Wybierz sekcję, do której chcesz przenieść produkty.

 1. Najedź na sekcję, do której chcesz przenieś produkty i wybierz miejsce.

   “Wstaw na koniec” – produkty zostaną przeniesione na koniec wybranej sekcji. 
  “ Wybierz miejsce” – wskaz dokładne miejsce w sekcji.

Wybierz gdzie chcesz przenieść produkty. KIS List.

 1. Jeżeli wybrałeś opcję “ Wybierz miejsce”

  Najedź kursorem myszki poniżej produktu, pod którym chcesz umieścić przenoszone produkty. Następnie kliknij niebieską linię lub ikonę plusa. 

 •  

 •