Jak usunąć listę?

Na liście Twoich list w menu 3 kropki klikasz pozycję Archiwizuj listę.

Potwierdź przeniesienie listy do archiwum.

Gdzie są listy archiwalne?

Po przejściu do archiwum możesz usunąć listę na stałe lub przywrócić ją na Twoją listę list.

Pamiętaj! usunięcie listy jest nieodwracalne ale konieczne, żeby zachować porządek.

Razem z listą kasujesz całą jej historię i wszystkie powiązane z nią propozycje i komentarze.