Jak usunąć członka zespołu, współpracownika lub gościa?

Członka zespołu, współpracownika i gościa możesz usunąć w zakładce Zespół.

Przejdź do odpowiedniej zakładki “Członkowie zespołu”, “Współpracownicy”, “Goście” i najedź na wiersz osoby którą chcesz usunąć.

Następnie kliknij wskazaną poniżej ikonę.

Domyślnie w czasie usuwania członka zespołu wszystkie jego ulubione oraz jego listy zostaną przeniesione na konto właściciela teamu.

Jeśli nie masz takiej potrzeby odznacz wskazany poniżej checkbox, a listy i ulubione produktu usuwanej osoby zostaną usunięte razem z nią.