Jak pracować w KIS List w teamie?

W planie KIS List Premium team mamy aż trzy opcje udostępniania list, a jedna z nich jest w dwóch wariantach 🙂

UWAGA: opisane poniżej opcje zarządzania dodawaniem użytkowników lub udostępnianiem list są dostępne dla konta głównego właściciela teamu.

  1. Do współpracy można zaprosić członka teamu. Osoba taka widzi wszystko to co właściciel konta, widzi każdą listę i wszystkie ulubione. Członek teamu może zarządzać wszystkimi listami: tworzyć nowe listy, edytować, eksportować itd. Nie ma tylko dostępu do konfiguracji konta, ustawienia logo, danych pracowni, płatności, zmiany globalnych ustawień kategorii, statusów.
  2. Do współpracy można zaprosić także współpracownika. Jest to osoba, której udostępniamy wybrane listy. Nie ma dostępu do naszych ulubionych, widzi i może edytować jedynie udostępnione jej listy, może również stworzyć swoje ulubione.
  3. Trzeci sposób udostępnienia:
    • Gość bez logowania – Jest to osoba której udostępniamy listę do podglądu (najczęściej będzie to klient). Wystarczy wejść na podany przez nas link,  aby zobaczyć  wszystkie produkty i ich atrybuty (cena, wymiar itp) poza tymi produktami ukrytymi oczkiem. Jeśli zmienimy coś na liście gość zobaczy zmiany.
    • Gość z logowaniem – wszystko to co powyżej, jednak przy tej opcji wymagane jest logowanie.

Zarządzanie naszym zespołem

Sposób pierwszy z poziomu listy list

Na liście list pojawiła się nowa zakładka Zespół to w niej jest centrum przydzielania dostępu dla naszych współpracowników. Najpierw wybieramy zakładkę decydując czy zapraszamy członka zespołu, współpracownika czy gościa. W polu na górze podajemy e-mail osoby, którą chcemy do teamu lub współpracy zaprosić. W przypadku współpracownika i gościa musimy jeszcze wybrać listę, którą udostępniamy. Wciskamy przycisk zaproś. System wysyła nasze zaproszenie zawierające link do rejestracji do systemu. Zaproszona osoba musi zarejestrować się w KIS List za pośrednictwem wysłanego przez nas maila.

Sposób drugi z poziomu listy

Z poziomu każdej listy możemy nadać dostęp nowym osobom, możemy również sprawdzić kto i na jakich prawach ma dostęp do wybranej listy.  Klikamy w ikonę ludzika z plusem wskazaną na obrazku poniżej, w oknie, które się otworzy pokażą nam się, wszyscy którzy mają dostęp do aktualnej listy.

Z poziomu listy zapraszamy osoby do współpracy “na dole okna”. Przed zaproszeniem trzeba wybrać rolę użytkownika: członek zespołu, współpracownik lub gość.

Jak udostępnić listę do podglądu (np. dla klienta)?

Udostępnić do podglądu możemy na dwa sposoby:

  1. Wysyłając zaproszenie do naszego klienta. W takim przypadku będzie on musiał także zarejestrować się (za darmo) w KIS List z przesłanego przez nas zaproszenia.
  2. Udostępniając listę poprzez kliknięcie udostępnij każdemu z linkiem (patrz obrazek wyżej). Lista taka będzie dostępna do podglądu dla każdego użytkownika Internetu, który otrzyma link.