Jak zmienić kolejność sekcji?

  • Jak usunąć sekcję?
  • Jak skopiować sekcję?
  • Jak zwinąć sekcję?

Po najechaniu na pasek z nazwą sekcji ukazuję się ikony pozwalające na operacje dotyczące sekcji.

  • dodawanie produktu na początek sekcji,
  • kopiowanie sekcji
  • usuwanie sekcji
  • zmiana kolejności sekcji i jedną pozycję w górę lub w dół
  • zwinięcie całej sekcji (zwinięcie/rozwinięcie sekcji jest możliwe także po kliknięciu w kółko po praej stronie od nazwy listy.