Jak pracować z KIS List jeszcze szybciej?

Skróty do pracy z listą.

Dzięki skrótom zaoszczędzisz jeszcze więcej czasu tworząc swoje listy. Wejdź na ekran listy list https://kislist.com/lists i użyj skrótów.

L - utworzy nową listę

Na liście list wciśnij klawisz L, a utworzy się nowa lista i przejdziesz od razu do niej. Twój kursor jest już w polu nazwy. Nazwij listę i wciśnij Enter a następnie klawisz S.

S -  utworzy nową sekcję

Wciśnij klawisz S, a na końcu listy utworzy się nowa sekcja. Nazwij ją i wciśnij klawisz Enter dodaj w ten sposób wszystkie potrzebne Ci sekcje.

Ctrl + Enter - doda kolejny produkt

Tworząc szablon możesz dodawać produkty jeden po drugim. Wciśnij Ctrl + Enter w polu nazwy produktu a dodasz kolejny pod nim. Nazwij go i ponownie wciśnij Ctrl + Enter.

F - przeniesie Cię prosto do pola wyszukiwania

Możesz wpisać fragment nazwy produktu, fragment nazwy dostawcy lub coś co pamiętasz, że wpisałeś w notatkę. Skrót F zadziała jeśli nie jesteś aktualnie w żadnym polu.

C - zwiń/rozwiń wszystkie sekcje

Na dowolnej liście kiedy nie edytujesz aktualnie żadnego pola wciśnij klawisz C. Wszystkie sekcje zostaną zwinięte, kiedy wciśniesz go ponownie sekcje zostaną rozwinięte.