Gdzie są Ulubione produkty?

Wciśnij U na klawiaturze kiedy nie edytujesz żadnego pola
lub Wybierz menu 3 kropki na górze ekranu, a następnie Ulubione.